Bài viết liên quan

[Review] Hãy Chăm Sóc Mẹ (Take Care of My Mom)

Đánh giá phim · Susureview ·

Chăm sóc mẹ có phải là “gánh nặng”? Và cha mẹ có thật sự cần đến sự chăm sóc của con cái? Xem lịch chiếu Hãy Chăm Sóc Mẹ và mua vé xem Hãy Chăm Sóc Mẹ tại Moveek.


Hãy Chăm Sóc Mẹ - Vai chính đầu tiên của “người bà quốc dân” Kim Young-ok

Tin điện ảnh · anan681 ·

Hãy Chăm Sóc Mẹ (Take Care Of My Mom) là bộ phim ấm áp về tình cảm gia đình của Hàn Quốc. Xem lịch chiếu Hãy Chăm Sóc Mẹ và mua vé Hãy Chăm Sóc Mẹ tại Moveek.