I, Robot

I, Robot

Bộ film nói về thời tương lai năm 2035, khi mà con người chế tạo ra rô-bốt để làm tất cả các công việc nặng nhọc cho mình. Nhưng khi một loại rô-bốt mới được chế tạo và tạo phản lại loài người... chuyện gì sẽ xảy ra ?


Thể loại:
Đạo diễn: Alex Proyas

Diễn viên

Will Smith

Del Spooner

Bridget Moynahan

Dr. Susan Calvin

Bruce Greenwood

Lawrence Robertson

Chi McBride

Lt. John Bergin