Insomnia

Drama, Mystery, Thriller, Crime, Suspense - 1h58'
Khởi chiếu: 24/05/2002 tại Mỹ
IMDb: 7.2 (230,453 lượt)

Al Pacino stars as detective Dormer who is looking for the culprits who made him take the blame for a crime. The internal affairs office in Los Angeles meanwhile sends him to Alaska to investigate the death of a 17 year old. The film is a remake of the 1997 Norwegian film of the same name.

Lịch chiếu

Không lấy được vị trí của bạn. Hãy thử lại sau.

Nhấn vào icon để tự động lấy vị trí hiện tại.

Tin liên quan

Chưa có tin tức nào về bộ phim này.

Video

Chưa có video nào về bộ phim này.

Đánh giá

Thành viên đánh giá