Kill Your Darlings

Kill Your Darlings

A murder in 1944 draws together the great poets of the beat generation: Allen Ginsberg, Jack Kerouac and William Burroughs.


Thể loại: Romance
Đạo diễn: John Krokidas

Tin tức liên quan

5 bộ phim thể hiện nỗ lực trưởng thành của Daniel Radcliffe

5 bộ phim thể hiện nỗ lực trưởng thành của Daniel Radcliffe

Maii / 11 tháng trước

Daniel Radcliffe đã không ngừng tìm kiếm cơ hội vượt ra khỏi cái bóng của cậu bé phù thủy Harry.

Diễn viên

Daniel Radcliffe

Allen Ginsberg

Elizabeth Olsen

Edie Parker

Michael C. Hall

David Kammerer

Ben Foster

William Burroughs

Dane DeHaan

Lucien Carr

Jack Huston

Jack Kerouac

Jennifer Jason Leigh

Naomi Ginsberg

Kyra Sedgwick

Marian Carr

David Cross

Louis Ginsberg