Minecraft

Minecraft

In Development

Khởi chiếu: 24/05/2019 tại Việt Nam
Thể loại: Action, Adventure
Đạo diễn: Peter Sollett
Nhà sản xuất: Vu Bui, Roy Lee, Jill Sobel Messick, Jon Berg