Bài viết liên quan

19 bộ phim Pixar xếp hạng theo thứ tự hay dần

Góc Nghệ Thuật · KNTT ·

Pixar đâu phải phim nào cũng hay. Và ơn trời, năm nay chúng ta có một phim quá chất!


Pixar xác nhận rằng các bộ phim hoạt hình của họ đều liên kết với nhau

Tin điện ảnh · HeisenbergPhu ·

Bạn còn thắc mắc về độ liên quan của những bộ phim hoạt hình do Disney và Pixar phát hành?