Mystic River

Mystic River

Ba con người ấy đã lớn lên cùng nhau trong thời thơ ấu rồi mỗi người một ngả khi trưởng thành. 25 năm sau, một sự kiện đau thương đã khiến họ gặp lại nhau, nhưng trong một hoàn cảnh éo le: một người vừa mất cô con gái, còn một người bị tình nghi giết con của bạn.


Thể loại: Drama, Mystery, Thriller
Đạo diễn: Clint Eastwood

Diễn viên

Sean Penn

Jimmy Markum

Tim Robbins

Dave Boyle

Kevin Bacon

Sean Devine

Marcia Gay Harden

Celeste Boyle

Kevin Chapman

Val Savage

Tom Guiry

Brendan Harris

Emmy Rossum

Katie Markum

Spencer Treat Clark

Silent Ray Harris

Andrew Mackin

John O'Shea

Adam Nelson

Nick Savage

Robert Wahlberg

Kevin Savage

Jenny O'Hara

Esther Harris

John Doman

Driver

Cameron Bowen

Young Dave

Jason Kelly

Young Jimmy

Connor Paolo

Young Sean

T. Bruce Page

Jimmy's Father

Miles Herter

Sean's Father

Cayden Boyd

Michael Boyle

Tori Davis

Lauren Devine

Laurence Fishburne

Sergeant Whitey Powers

Laura Linney

Annabeth Markum

Eli Wallach

Mr. Loonie - Liquor Store Owner (uncredited)

Xem thêm