Punch-Drunk Love

Punch-Drunk Love

Punch - Drunk Love mở ra đời sống tình cảm gặp nhiều khó khăn của Barry Egan - một doanh nhân sống nội tâm tìm kiếm bạn tình bằng dịch vụ điện thoại, và dĩ nhiên là anh luôn thất bại. Cuộc sống của anh dường như thay đổi hoàn toàn sau khi gặp người tình trong mộng của mình.


Thể loại: Comedy, Romance, Drama
Đạo diễn: Paul Thomas Anderson