Bài viết liên quan

Lãng khách Kenshin sẽ trở lại vào năm 2020

Tin điện ảnh · HeisenbergPhu ·

Kiếm sĩ lang thang Kenshin sẽ trở lại cho trận chiến cuối cùng!