Bài viết liên quan

Sex and the City đáng lẽ đã có phần 3

Tin điện ảnh · Maii ·

Sex and the City đáng lẽ đã có phần 3, nhưng do một diễn viên không muốn tham gia nên phần 3 không được thực hiện.