Sherlock Holmes

Sherlock Holmes

Lần này, chàng thám tử tài ba của chúng ta cùng với người cộng sự đắc lực bác sĩ Watson phải đối mặt với một kẻ thù mới, cùng nhau vạch trần một âm mưu cực kỳ tàn bạo có thể hủy diệt cả quốc gia.


Thể loại: Comedy, Action, Drama, Adventure, Mystery, Thriller, Crime
Đạo diễn: Guy Ritchie

Diễn viên

Robert Downey Jr. Delete

Sherlock Holmes

Rachel McAdams

Irene Adler

Jude Law

Dr. John Watson

Mark Strong

Lord Blackwood

William Hope

John Standish

Eddie Marsan

Inspector Lestrade

Geraldine James

Mrs. Hudson

William Houston

Constable Clark

Hans Mathisen

Lord Coward

James Fox

Sir Thomas Rotheram