Bài viết liên quan

Rợn người với 5 phim cương thi Hồng Kông

Phim Kinh Dị · Tin tức · Moveek ·

Dòng phim này cũng chính là một đặc sản nổi tiếng của nền Điện ảnh Hồng Kông.