Silent Hill: Revelation 3D

Silent Hill: Revelation 3D

When her father disappears, Heather Mason is drawn into a strange and terrifying alternate reality that holds answers to the horrific nightmares that have plagued her since childhood.


Thể loại: Mystery, Horror

Tin tức liên quan

Box Office: Siêu bão đe dọa phòng vé Bắc Mỹ

Box Office: Siêu bão đe dọa phòng vé Bắc Mỹ

Moveek / 5 năm trước

Cơn bão Sandy đổ bộ vào bờ Đông nước Mỹ cuối tuần qua đã ảnh hưởng đáng kể tới các phòng vé tại khu vực này.

Diễn viên

Sean Bean

Harry Da Silva

Radha Mitchell

Rose Da Silva

Deborah Kara Unger

Dahlia Gillespie

Kit Harington

Vincent Carter

Malcolm McDowell

Leonard Wolf

Carrie-Anne Moss

Claudia Wolf

Martin Donovan

Douglas Cartland