Cậu Bé và Sứ Mệnh Thiên Tử

The Kid Who Would Be King

Cậu nam sinh người Anh Alexander Elliot, người đã rút thanh kiếm Excalibur của vua Arthur khỏi lòng đất, khiến cõi trần gian gặp lâm nguy. Cậu bé đã tập hợp những những người bạn thân nhất của mình, để cùng nhau chống lại kẻ phản diện từ thời Trung Cổ Morgana. Ả ta đang triệu hồi đội quân quái vật cổ xưa nhằm âm mưu thống trị thế giới.

Khởi chiếu: 12/04/2019 tại Việt Nam
Thể loại: Action, Adventure, Family, Fantasy
Đạo diễn: Joe Cornish
Nhà sản xuất: Tim Bevan, Eric Fellner, Nira Park