Bài viết liên quan

[REVIEW] The Ledge (Vực Thẳm)

Đánh giá phim · Ivy_Trat ·

Cuối cùng thì The Ledge chẳng có gì đáng nhớ.

Cộng đồng

ericxu 4

Phim không có hay, xem nhiều sạn nhưng đoạn kết tạm ổn nên cho điểm 4.