Bài viết liên quan

The Man from Earth – Định nghĩa lại khái niệm “Chém gió”

Tin điện ảnh · Moveek ·

Các bạn tưởng tượng một bộ phim mà: cảnh hành động không, kỹ xảo không, nhân vật phản diện không, hài hước không, “dark and deep” không nốt.