The Matrix Reloaded

Unknown plot


Genres: Action, Adventure, Thriller, Science Fiction
Directors: Andy Wachowski, Lana Wachowski

Tin tức liên quan

Tìm hiểu 1 số cặp song sinh trong phim

Tìm hiểu 1 số cặp song sinh trong phim

MarsLe / 2 years ago

Trong lịch sử loài người từ xưa đến nay, luôn tồn tại một điều gì đó rất bí ẩn về các cặp anh chị em song sinh. Hình tượng cặp song sinh xuất hiện trong thần thoại của rất nhiều nền văn hóa trên khắp thế giới, có nơi họ được xem là điềm xấu nhưng cũng có nơi quan niệm song sinh là điềm lành. Nhưng dù thế nào chăng nữa, giữa một cặp song sinh có một mối liên hệ rất sâu sắc về tâm linh khiến họ không đơn giản là hai con người riêng biệt mà dường như là hai nửa của cùng một thể.

Actors

Hugo Weaving

Agent Smith

Helmut Bakaitis

The Architect

Lambert Wilson

The Merovingian

Monica Bellucci

Persephone

Neil Rayment

Twin #1

Daniel Bernhardt

Agent Johnson

Roy Jones Jr.

Captain Ballard

David Kilde

Agent Jackson

Randall Duk Kim

The Keymaker

Harry Lennix

Commander Lock

Matt McColm

Agent Thompson

Collin Chou

Seraph

Cornel West

Councillor West

Xem thêm