Đại Náo Thiên Cung

The Monkey King

Tây Du Ký: Đại Náo Thiên Cung - The Monkey King là câu chuyện về cuộc đời của Tôn Ngộ Không trước chuyến tháp tùng Đường Tăng đi Ấn Độ thỉnh kinh. Ngưu Ma Vương vì muốn đưa người vợ yêu là Thiết phiến công chúa và con trai là Hồng hài nhi lên thiên đàng nên đã xúi giục Tôn Ngộ Không tấn công triều đình. Do phạm tội đại náo thiên cung nên Tôn Ngộ Không bị Phật Tổ Như Lai phạt nhốt dưới Ngũ Hành Sơn 500 năm cho đến khi được Tam Tạng giải thoát và theo ông đi thỉnh kinh.

Khởi chiếu: 31/01/2014 tại Việt Nam
Thể loại: Action, Family
Đạo diễn: Soi Cheang

Diễn viên

Donnie Yen

Sun Wukong / Monkey King

Chow Yun-Fat

Jade Emperor

Aaron Kwok

Bull Demon King

Fan Siu-Wong

Giant God Ju Ling Shen

Monica Mok

Cloud Fairy

Kelly Chen

Goddess of Mercy Guanyin

Gigi Leung

Chang'E

Peter Ho

Erlangshen