The Notebook

The Notebook

The Notebook khiến ta thêm một lần cảm nhận sâu sắc lòng yêu thương cần thiết tồn tại nơi cuộc đời này biết bao...

Khởi chiếu: 25/06/2004 tại Mỹ
Thể loại: Romance, Drama
Đạo diễn: Nick Cassavetes