The Notebook

The Notebook

The Notebook khiến ta thêm một lần cảm nhận sâu sắc lòng yêu thương cần thiết tồn tại nơi cuộc đời này biết bao...


Thể loại: Romance, Drama
Đạo diễn: Nick Cassavetes