The Notebook

The Notebook

The Notebook khiến ta thêm một lần cảm nhận sâu sắc lòng yêu thương cần thiết tồn tại nơi cuộc đời này biết bao...


Thể loại: Romance, Drama
Đạo diễn: Nick Cassavetes

Diễn viên

Rachel McAdams

Allie Hamilton

Ryan Gosling

Noah Calhoun

Gena Rowlands

Allie Calhoun

Sam Shepard

Frank Calhoun

Joan Allen

Anne Hamilton

Ed Grady

Harry

James Marsden

Lon Hammond Jr.

Heather Wahlquist

Sara Tuffington