Bài viết liên quan

Bật mí cảnh nóng "dài hơi" của Mẹ Rồng trong Tiếng Vọng Từ Tượng Đá

Phim Kinh Dị · Video - Trailer · MarsLe ·

Đối với series Game of Thrones thì chuyện “cảnh nóng” đã không còn mấy lạ với mẹ rồng, tuy nhiên đoạn gường chiếu trong Tiếng Vọng Từ Tượng Đá lại khiến cô nàng ám ảnh nhất.