Bài viết liên quan

Whiplash - Bản tuyên ngôn của sự dấn thân

Tin tức · Moveek ·

Whiplash không phải là một bộ phim có thể khiến bạn cảm thấy vui sướng sau khi xem xong và có lẽ nó cũng không phải là phim khiến bạn muốn xem đi xem lại bởi sự căng thẳng của nó.