Đánh giá của tinlethanhnhan

tinlethanhnhan 6

Nội dung tạm được, chưa có nhiều đột phá. Trộn quá nhiều thể loại nhưng chưa biết cân bằng.
Diễn xuất tạm, âm nhạc khá, kỹ thuật quay thiếu gốc rộng ở những ngoại cảnh, lúc tình cảm không lia chi tiết làm giảm nhiều cảm xúc.
Biên tập âm thanh chưa tốt.
Trung bình.