Đánh giá của Maii

Maii 4

Cốt truyện nhạt nhẽo, diễn xuất tệ, phi logic. Rảnh quá không có gì làm, xem giết thòi gian thì ok