Đánh giá của Phan Thị Thơm

Phan Thị Thơm 5

Hơi thất vọng!
Mình cứ nghĩ sẽ kịch tính lắm, nên có chút thất vọng
Phim có 2 3 lần "bé Mập" lướt ngang + âm thanh nên có giật mình, còn lại cứ đều đều.