Đánh giá của kkpham

kkpham 6

Phim có đầu đuôi câu chuyện rõ ràng, dù cũng còn nhiều tình tiết chưa được làm tới và vô lí rõ ràng. Mà nói chung phim tết mà, đôi khi chỉ cần cười thôi nhể. :v