Đánh giá của AnnieGrindelwald

AnnieGrindelwald 8

Có thể là vì so với Your name, The shape of voice dễ hiểu hơn nên mình dễ cảm hơn chăng? Một cậu trai bắt nạt một cô gái chưa chắc vì ghét cô mà có thể là vì không biết làm thế nào để bắt chuyện. Câu nói này hoàn toàn đúng trong trường hợp của Ishida. Và đương nhiên, gieo nhân nào, gặp quả ấy. Bộ phim cũng cho khán giả thấy rõ rằng, khi mọi chuyện không theo ý ta muốn, quan trọng là phải biết sửa sai chứ không phải tự trách và trốn tránh.