Đánh giá của kkpham

kkpham 6

Phim giải trí ổn. Kịch bản lắt léo. Twist chồng twist. Chị nữ chánh đẹp rụng rời. Phim lồng nhạc Pháp rất hay và thấm. Nhưng có lẽ khai thác theo hướng trinh thám-hài, nên phim còn khá nhiều chỗ chưa được logic. Và ôi coi phim xong vẫn mãi nhớ chuỵ gái xanh đợp Amy của Gone Girl năm nào...