Đánh giá của VLynd

VLynd 7

Phim xem ổn nhưng thực sự thì mình mong đợi nhiều hơn thế nữa. Hai chị nữ chính xinh đẹp tung hứng với nhau ăn ý lắm luôn đó.