Đánh giá của Taishou Vũ

Taishou Vũ 10

Phim thực sự hơi thất vọng về nội dung ,đc mỗi dàn diễn viên xuất sắc trừ nhân vật calvin hình như cho vào chỉ để làm nền cho có ko có mấy đặc sắc v_v