Đánh giá của Thái Dương Trà

Thái Dương Trà 4

Phần hình ảnh và đầu tư không tệ, nhưng nội dung phim không có điểm nhấn thực sự, không có chiều sâu và không làm nổi bật lên vẻ thông minh của nhân vật chính. Diễn Biến nhanh, nhiều nhưng không có dấu ấn cụ thể trong từng phân cảnh, nói chung khi xem trailer mình kỳ vọng nhiều hơn.