Đánh giá của VLynd

VLynd 8

Quá khứ là 1 điều không nên nhìn lại, như quá khứ của 3 vệ thần.
Phần này nội dung vẫn ổn, kỹ xảo tốt hơn, diễn viên vẫn đóng tốt. Điểm trừ là hơi dài dòng và thua “người anh” 1 tẹo. Nếu đứng riêng thì nó vẫn có cái hay riêng và xứng đáng với số điểm 8 mà mình đã cho.
Cái twist cuối cùng là 1 sự sắp đặt hợp lý nhưng mình lại không thích lắm. Bạn nào chưa coi phần 1 vẫn coi được nha.