Đánh giá của Maii

Maii 7

Phim sinh tồn tròn trịa, mặc dù không quá đặc sắc nhưng đủ để khiến người ta cảm động bởi tình bạn giữa con người và loài chó từ những buổi đầu của nền văn minh.