Đánh giá của Maii

Maii 6

Phim vui vẻ, hài hước, dễ thương. Tuy nhiên ý tưởng không mới, đoạn đầu được thực hiện có vẻ gượng gạo. Xem giải trí ok.