Đánh giá của SarahTran

SarahTran 8

Phim hay chỉ có điều 30p đầu coi mém ngủ. Khúc sau lúc annabelle bắt đầu xuất chiêu thì không rời mắt được. Talitha Bateman với Lulu Wilson diễn quá xuất sắc. Đặc biệt là Lulu, vừa nhây vừa lì vừa can đảm. Lúc đầu tưởng phim hoàn toàn không liên quan đến phần 1 nhưng không ngờ nhà sản xuất có thể đưa các chi tiết của phần 1 vào tài tình đến như vậy. Phim có 2 after credit, các bạn ráng nán lại xem đừng bỏ lỡ ;)