Đánh giá của ZinNguyen

ZinNguyen 9

Anna Béo là một câu chuyện giàu tính nhân văn và không có gì đáng sợ. Nhưng cái thể loại khóc cười với phim xong đứng lên vỗ ngực "Làm tao tốn 2 tiếng cuộc đời, Bla bla", đó mới đáng sợ :))