Đánh giá của namvuviet

namvuviet 9

Một trong những bộ phim đáng xem nhất trong 1 năm trở lại đây. Con người giao tiếp bằng ngôn ngữ, tư duy bằng ngôn ngữ, cảm nhận bằng ngôn ngữ. Ngôn ngữ đối với con người không chỉ là phương tiện mà còn là thứ làm nên chúng ta. Câu hỏi được đặt ra, là chúng ta - con người, liệu có thể vượt qua cấu trúc ngôn ngữ của chính chúng ta để hiểu được ngôn ngữ của "sinh vật" ngoài hành tinh hay không?