Đánh giá của dinhquanghung88

dinhquanghung88 1

Giới thiệu thì có vẻ hoành tráng. Thực tế xem thì dở ẹc.