Đánh giá của thaotk

thaotk 5

Có hành động, có đánh đấm, có parkour,... nhưng nếu ai trông chờ vào một bộ phim hoành tráng về những phần này thì sẽ thất vọng về Assassin's Creed. Phải nói đánh đấm kiểu nhanh và lướt, không có lực. Âm thanh thì không đã tai, nhạc nền thì cả bộ phim sử dụng cũng như không sử dụng, vô ích.
Tổng thể thì phim coi được, không hay cũng không dở. Phim không được lôi cuốn lắm, nhiều lúc sẽ tạo cảm giác nhàm chán nhưng phim được cái là có tiềm năng và sẽ có phần tiếp theo…