Đánh giá của Maii

Maii 7

Dẫn dắt tốt, biên tập tốt, hù dọa tạm được. Nam nữ chính diễn xuất tạm, dàn diễn viên gạo cội thể hiện tốt hơn. Phim nhìn chung chỉn chu nhưng chưa hẳn xuất sắc.