Đánh giá của kkpham

kkpham 9

Hồi hộp, gây cấn, đột phá và đầy bất ngờ. Tôi chắc bạn sẽ không thể nào rời mắt được xuyên suốt 2 tiếng của bộ phim. Điện ảnh Thái Lan đã tạo ra những bộ phim dung hòa giữa nghệ thuật và thị hiếu đại chúng hay đến như vậy. Thế còn Việt Nam, trông người mà nghĩ đến ta...