Đánh giá của MarsLe

MarsLe 6

Phiên bản người đóng đẹp. Nữ chính không mấy xuất sắc.