Đánh giá của kkpham

kkpham 6

Sỡ hữu kịch bản mang cái tứ tình người duyên ma đầy triển vọng, nhưng phim lại làm ra những chi tiết thừa thải, không đầu không đuôi xem rất khó chịu. Hai diễn viên chính chỉ thích hợp những cảnh quậy phá tinh nghịch chứ qua diễn xuất nội tâm là đơ, đơ và đơ. Vấn đề muôn thuở của điện ảnh xứ mình: kịch bản, kịch bản và kịch bản. Phải phim được đầu tư kịch bản hơn chắc chắn sẽ ghi điểm.