Đánh giá của 221b

221b 8

phim vui hơn mấy phim lẻ về 1 siêu a hùng trước của Marvel
nếu là 1 phim riêng hoàn toàn thì sẽ hay hơn nhưng rất tiếc vì phải làm cho hợp lí với diễn biến sau này nên hơi khiêng cưỡng 1 vài đoạn :(
Brie Larson xinh quá nên +1 điểm :))
2 after- credit
ak nhạc dở ẹt ko cảm thấy epic tí nào :((