Đánh giá của dung003

dung003 6

phim chỉ ở mức xem được,không hay và không để lại quá nhiều ấn tượng.Nữ chính một màu,nhạt nhòa.Nick và Goose là điểm sáng nhưng nhiều lúc còn hơi lố.Nhạc phim dở,không phù hợp với phim đặc biệt là cảnh đánh nhau gần cuối phim.Phim chỉ ăn điểm ở phần kĩ xão đẹp.