Đánh giá của kkpham

kkpham 6

Phim chỉ dừng lại ở mức giải trí ổn. Để đào sâu thêm thì còn vô vàn thứ để nói tới. Rõ ràng với tất cả những khoảng quảng cáo rầm rộ, người xem có quyền mong đợi một bộ phim Việt bùng nổ thật sự trong năm 2017. Tiếc là phim vẫn còn thiếu điểm nhấn, tâm lí nhân vật chưa ổn định và kịch bản biên kịch còn vụng.