Đánh giá của Hoaha

Hoaha 10

Nội dung hay, nhiều uẩn khúc và k dành cho ai não cá vàng hay xem phim để thư giãn....