Đánh giá của 221b

221b 7

Phim cũng hay nhưng mà mấy đoạn táp không sát thương lắm làm phim mất hay + thêm hành động thiếu hợp lí của nữ chính gần cuối phim khiến phim bị mất cảm tình