Đánh giá của Maii

Maii 6

Phim giải trí, dẫn dắt tốt, mặc dù mấy cái fact về bối cảnh hay tập tính của cá sấu thì sai lè ra và không thống nhất. Tuy vậy, vì là phim nên có thể tạm bỏ qua. Diễn xuất ổn, kịch tính, vài đoạn cũng cảm động. Nói chung là xem được.