Đánh giá của thanhbinh155

thanhbinh155 7

Nội dung phim thì không hấp dẫn nhưng tình tiết trong phim rất hấp dẫn.