Đánh giá của vuphuong

vuphuong 2

Phim dở đến mức khó chịu. Dở từ nội dung, diễn xuất cho đến kỹ xảo. Trung Quốc như bọn trọc phú cứ nghĩ bỏ một đống tiền là nâng tầm kỹ xảo như Hollywood nhưng thực ra chẳng khác nào mớ rau 3 xu. Phim này mà khen được thì 1 là gu dị, 2 là gu kém. Chấm hết.